Translate site

Samarbeten med skolan

Här hittar du information om Skapande Skola och skolteater

Sedan 2008 samarbetar Tillväxtförvaltningens kulturenhet med Barn- och utbildningsförvaltningen om kulturutbudet i skolan.

Skapande Skola

Alla barn och unga har rätt att få kulturella upplevelser som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i och som möjliggör för dem att påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor.

De ska inspireras till och ges möjligheter att uttrycka sina tankar genom kultur och konst och utveckla sitt eget skapande. Barn och unga har rätt till konstupplevelser men också till att själva utveckla sitt språk, sin musikalitet och visuella och kroppsliga uttryckssätt. Kulturen ska vara en naturlig del av barn och ungas vardag och lärande.

Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken. Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Ansökan
Skolans huvudman ansvarar för den årliga ansökan av medel från Skapande Skola. Administrationen sköts av Tillväxtförvaltningens Kulturenhet. Lindesbergs kommun har sedan starten 2008 sökt och erhållit medel.

Skolteater

Arrangeras för samtliga från förskola till och med gymnasium.

Mål
En föreställning för ett "stadium" per termin för samtliga skolor, inklusive friskolor.

Inköp
Ett samarbete mellan Tillväxtförvaltningens Kulturenhet och Barn- och utbildningsförvaltningen. Skolteaterföreställningar köps i första hand från Länsteatern i Örebro och Teater Martin Mutter.

Finansieringen
Är budgeterad till 100 000 kr per förvaltning och år och innefattar inköp av teaterföreställningar och bussresor till spelplatsen.
Pengarna används även till bussresor för kommunens högstadieelever till Lindeskolans musikteaterprojekt.

Under vårterminen 2017 är det förskolan som får se föreställningen "Världens ensammaste val" av Teater Martin Mutter. Under höstterminen 2017 får åk 1-3 se föreställningen "Nelly Rapp" med Teater Martin Mutter.

Tidigare föreställningar

Uppdaterad: 2017-08-10 

Sidansvarig: Kristina Öster tfn: 0581-815 27

Kontakt

Kulturkontoret
​Tel 0581-811 45

Sara Sporre
Kultursekreterare
076-725 77 09

Helen Sannerstedt
Kultursekreterare
070-348 16 53

Besöksadress
Smedjegatan 1