Translate site

Särskola

I Lindesbergs kommun består särskolan av grundsärskola, träningsskola och gymnasiesärskola som leds av en rektor. Utbildningen i särskolan syftar till att ge elever med intellektuell funktionsnedsättning, (tidigare benämnt utvecklingsstörning), en anpassad utbildning utifrån sina egna förutsättningar.

Utöver elever från Lindesbergs kommun tar grundsärskolan och träningsskolan emot elever från Ljusnarsbergs kommun medan gymnasiesärskolan dessutom tar emot elever från Nora kommun.

Mer detaljerad information om respektive skolform hittar du i menyn till vänster på sidan samt under rubriken ”Lokala styrdokument för särskolan” i samma meny, där du finner kvalitetsrapporter, arbetsplaner m.m. som berör särskolan.

Vision

Jag kan, jag vill, jag vågar – nyckeln till utveckling och lärande för livet!

Verksamhetsidé

Särskolan i Lindesberg har en lärmiljö med struktur, värme och utmaningar som ger eleverna goda förutsättningar att möta framtiden.

Vi skapar en lärmiljö där eleven

  • känner trygghet och bemöts med respekt, glädje och meningsfullhet
  • erbjuds en tydlig struktur och en anpassad arbetsmiljö
  • möter personal som har positiva förväntningar och ger uppmuntran.

Vi lägger stor vikt vid kommunikation och samspel

  • alla har rätt till kommunikation och att utvecklas i det sociala samspelet
  • eleven ges möjlighet att utveckla sin kommunikationsförmåga
  • vi samarbetar och lär av varandra och allas erfarenheter.

Vårt mål är elevens självständighet

  • eleven ges förutsättningar för att hantera och finna lösningar på olika situationer
  • alla har inflytande över sitt lärande och uppmuntras till att ta initiativ och komma med egna förslag
  • eleven arbetar så självständigt som möjligt i så många situationer som möjligt för ett rikare och aktivt liv under skoltiden och efter skolans slut.

Uppdaterad: 2017-11-07 

Sidansvarig: Gunnar Stengarn 0581-811 81

Kontakt

Rektor
(särskolan)
Gunnar Stengarn
0581-811 81

Gunnar Stengarn, Foto: Lindesbergs kommun

Prenumerera på information från särskolan