Translate site

Modersmålsundervisning

Barn och unga med ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning i skolan. Undervisningen är frivillig.

Undervisningen går ut på att eleverna ska utveckla sitt modersmål. De också ska lära sig mera om den egna kulturen och få möjlighet att utvecklas till tvåspråkiga individer med dubbel kulturell identitet och kulturkompetens.

Grundskola

Elever i grund- och grundsärskolan kan studera ämnet modersmål som elevens val, språkval, skolans val eller utanför den ordinarie undervisningen. Det vanligaste är att elevens studerar utanför ordinarie skoltid.

Rätt till modersmålsundervisning

En elev kan få modersmålsundervisning om

  • en eller båda vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål.
  • eleven har grundläggande kunskaper i det aktuella språket (goda kunskaper i gymnasieskolan)  
  • eleven använder språket dagligen i hemmet
  • minst fem elever önskar denna undervisning inom kommunen
  • lämplig lärare i det aktuella språket finns.

Adoptivbarn är undantagna kravet att modersmålet skall vara det dagliga umgängesspråket i hemmet. Grundläggande kunskaper i språket krävs.

Minoritetsspråken

Elever tillhörande något av de nationella minoritetsspråken: samiska, finska, meänkieli, romani, chib eller jiddisch har utökade rättigheter till modersmålsundervisning. Samtliga är undantagna kraven att modersmålet ska vara det dagliga umgängesspråket i hemmet och att det ska finnas minst fem elever som önskar läsa samma språk inom kommunen. Eleverna ska fortfarande ha grundläggande kunskaper i språket för att berättigas modersmålsundervisning.

Ansökan modersmålsundervisning

Skolorna skickar varje år ut information om möjligheter till modersmåls-undervisning till elevernas föräldrar. De som är intresserade och uppfyller villkoren ovan kan göra en anmälan via medföljande blankett och lämna eller skicka den till respektive skola. Anmälan skall alltså lämnas till den skola som eleven går i.

I samband med skolstarten i augusti kommer aktuell modersmålslärare att ta kontakt med samtliga anmälda elever för att meddela/diskutera tid och plats för undervisningen.

Uppdaterad: 2017-11-21 

Sidansvarig: Henrik Arenvang 0581-811 86

Samordnare modersmålsundervisning

Gunnar Verngren
076-725 76 83